Jdi na obsah Jdi na menu

Specializační vzdělávání

Vzdělávací program "Školní psycholog na ZŠ a SŠ"

 

Program je zaměřený na práci poradenských pracovníků, kteří působí přímo ve škole a vytvářejí primární odborný poradenský servis. Cílem kurzu je připravit pracovníky, kteří budou pracovat v základních a středních školách jako školní psychologové, po teoretické i praktické stránce na jejich náročnou, různorodou a zodpovědnou práci. Záměrem vzdělávacího programu je podpořit zkvalitnění služeb stávajících nebo budoucích školních psychologů na základních a středních školách. 

 

Program je určen psychologům, kteří absolvovali pregraduální magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci pro působení v oblasti školní psychologie (výjimečně mohou být přijati také studenti 4. nebo 5. ročníků).

 

Bližší informace najdete na webových stránkách Institutu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého http://icv.ff.upol.cz/skolni-psycholog/