Jdi na obsah Jdi na menu

Katedra psychologie UP

V následujícím textu bychom čtenáře našich stránek rádi seznámili s historií vztahů školní psychologie a katedry psychologie FF UP.

 

Školní psychologie vstupovala mezi ostatní již etablované předměty zpočátku nenápadně, postupně si ale získala své důležité místo. Výuka volitelného předmětu s názvem Úvod do školní psychologie probíhá od roku 2006, od roku 2014 se Školní psychologie stala dokonce  předmětem povinným. Připojila k do té doby vyučovaným předmětům z této oblasti jako byla Pedagogická psychologie, Speciální otázky pedagogické psychologie a Pedagogicko psychologické poradenství.

 

Zhruba v téže době (od roku 2005-6) se na naší katedře začala konat tzv.metodická setkávání školních psychologů, kteří začali pracovat pod projektem VIP I, postupně pak VIP II a VIP III, podporovaným evropskými fondy. V těchto dobách začala vznikat a postupně se stále rozvíjet spolupráce mezi akademickým prostorem a světem praxe. Obě strany si měly co poskytnout: katedra psychologie se stala prostorem pro setkávání, školním psychologům byly nabízeny různé akce, semináře, výcviky a již uvedená metodická setkání. Ta probíhala  většinou intervizní formou, účastníci si navzájem předávali svoje zkušenosti, sdíleli své problémy a také se dělili o své úspěchy. Postupně se okruh setkávajících se školních psychologů a školních psycholožek rozšiřoval (zpočátku nás byl 4-5, v posledních měsících projektu až 17). Díky psychologům pracujícím na školách bylo možné obohacovat výuku na katedře o jejich zkušenosti z praxe - někteří byli ochotní přijít do výuky a odpovídat na zvědavé otázky studentů, postupně se někteří zkušenější stali mentory studenů na praxích.  Nadšení a praktický přístup školních psychologů podporoval ve studentech zájem o tento obor, takže někteří z nich v následujících letech sami začali pracovat jako psychologové ve školách. Vyskytli se také kolegové, kteří byli na katedře jako doktorandi a přitom na menší úvazek pracovali ve školách. To bylo velmi přínosné pro výzkumné aktivity, které započaly v roce 2009 a trvají v podstatě dodnes.

 

V letech 2007- 2009, 2009-2011 a 2012-2014 se na naší katedře realizovaly tři běhy 250-ti hodinového specializačního kurzu Školní psycholog a školní speciální pedagog na ZŠ a SŠ. Podařilo se nám pro náš kurz najít kvalitní a zkušené lektory, kteří patří k zakladatelům a obětavým propagátorům školní psychologie už od devadesátých let minulého století. K hlavním protagonistům kurzu patří především dr. Richard Braun, díky jehož přístupu a nadšení pro věc si kurz získal velmi dobré jméno. Těžiště dalších vyučujících se přesunuje postupně na naši katedru, kde působí také mnoho psychologů se zkušenostmi z praxe. Celkem se dosud v tomto specializačním vzdělávání vyškolilo na 4 desítky psychologů a speciálních pedagogů, mnoho z nich stále mezi sebou udržuje kontakty, potkávají se ať už profesně či osobně.

 

Od září roku 2015 nabízíme přes ICV další běh kurzu – Školní psycholog na ZŠ a SŠ, více info naleznete na stránkách katedry psychologie nebo přímo na stránkách ICV FF UP.

 

http://www.icv.upol.cz/kurzy/skolni_psycholog_na_zs_a_ss.htmlodkaz

 

info i s přihláškou je pod odkazem http://www.icv.upol.cz/kurzy/skolni_psycholog_na_zs_a_ss.html

 

Od druhé poloviny roku 2015, po skončení projektů VIP, již na katedře neprobíhají metodické schůzky, ale snažíme se prostor pro setkávání školních psychologů poskytovat alespoň v podobě nabídek vzdělávacích setkání. Naše aktivity se do budoucna budou zaměřovat především na podporu aktivit a programů, které vnímáme jako vhodné pro zdravý psychický rozvoj dětí a pro zlepšování klimatu škol. Pozvánku na nejbližší vzdělávací akci uvádíme pod Aktuality. 

 

 

 

Odkazy na některé výstupy z výzkumných aktivit katedry psychologie:

 

Smékalová, E. (2014). Školní psycholog - ohrožený druh? Současná situace ve školním poradenství v České republice. E- psychologie [online], 8, 4, 23-29 [cit. vložit datum citování]. Dostupný z WWW: http://e-psycholog.eu/pdf/smekalova.pdf ISSN 1802-8853.

 

Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J. (2011). Výzkum v oblasti školní psychologie v ČR. E-psychologie [online], 5 (4), 55-67 [cit. vložit datum citování]. Dostupný z WWW: http://e-psycholog.eu/pdf/kavenska-etal.pdf ISSN 1802-8853.

 

Kavenská, V., Smékalová, E., Šmahaj, J. School psychology in the Czech Republic: Development, status and practice. School Psychology International (online), 2013, roč. 34, č. 1, s. 1-10. ISSN 1461-7374.