Jdi na obsah Jdi na menu

Pro školní psychology

Jak jsme již uvedli v úvodu, ve školních psycholozích a jejich působení na školách vidíme šanci k rozvoji pozitivního klimatu škol. Nechceme se však zařadit do fronty všech těch, kdo od školních psychologů pouze něco očekávají – například ředitelé zlepšení výsledků žáků a vymizení rizikového chování, učitelé zlepšení chování dětí dlouhodobě problémových a tak dále. Chtěli bychom naopak posílit identitu školních psychologů tím, že se budeme pravidelně zajímat o to, co pro svoji práci potřebují, jaká témata chtějí řešit a které informace by chtěli sdílet. Na to chceme reagovat pořádáním užitečných akcí. Rádi bychom také průběžně pomáhali k posílení jejich pozitivního naladění, k udržení psychologického pohledu na školní otázky a k propojování kontaktů mezi sebou a dalšími odborníky podobně zaměřenými.