Jdi na obsah Jdi na menu

Spolek ŠPAS

K založení našeho spolku nás vedla společná myšlenka, že naše školství potřebuje více pozitivního přístupu a respektu k dětem. Náš hlavní cíl či vize je, aby bylo ve škole více pohody, radosti, dobrých vztahů, vzájemného porozumění a sdílení společných zážitků. Naopak by v našich školách mělo být méně stresu, nudy, manipulace, soutěžení a tlaku na výkon.

 

Naším dalším cílem je tedy vnést do škol pozitivní prožívání, sdílení a radost, a to prostřednictvím rozvíjení sociálně-emocionálních kompetencí, zaměřením se na morální vývoj dětí a rozvoj jejich altruismu. Domníváme se, že veškeré pozitivní city a s tím spojené sociální dovednosti je potřeba rozvíjet v co nejmladším věku a proto se naší hlavní cílovou skupinou stávají děti v raném školním věku a jejich učitelé.

 

Budeme samozřejmě rádi, když o naši činnost projeví zájem také rodiče, kteří budou v rozvíjení sociálně-emocionálních kompetencí svých dětí vidět podporu své vlastní snahy vychovat z dítěte slušného, spokojeného a do společnosti zapojeného člověka.

 

Školu vnímáme jako prostor, ve kterém se děti nejen dozvídají nové věci, ale kde také získávají návyky a postoje samy k sobě, k druhým a ke společnosti. Učí se nejen poznatky, ale také tomu, jak žít, jak být spokojený ve svém životě. Mohou (a ve většině případů tomu tak je) tyto hodnoty získávat primárně ve své rodině, ale dnešní rodiny mají mnoho existenčních starostí a dítěti dát pozitivní náboj do života mnohdy nemohou. Přístup školy tím nabývá na významu.

 

Naše činnost podporuje myšlenky školy Marie Montessorri, hlásíme se k jejím principům výchovy a chceme je vnášet i do běžných škol. Podobně podporujeme myšlenky a zásady mozkově-kompatibilního vzdělávání Susan Kovalik, z nichž mnohé do našich škol již pronikly. Zajímáme se o všechny myšlenky a výzkumy, které hledají cestu ke zlepšení školního klimatu a k efektivnímu učení. Podporujeme myšlenku společného vzdělávání dětí, ať už se jakkoliv odlišují, i když jsme si vědomi mnohých obtíží s tím spojených.

 

O větší porozumění dětem a zlepšení klimatu školy se dlouhodobě snaží koncepce podporující působení psychologů přímo na školách. I když si nemyslíme, že přítomnost psychologa ve škole musí vždy sama o sobě pozitivně změnit, vidíme v tom velkou šanci podpořit vedení školy v rozvoji pozitivního klimatu. Proto se část naší činnosti zaměřuje na podporu práce školních psychologůa to pořádáním vzdělávacích akcí a zprostředkováváním informací, které vidíme pro školní psychology jako důležité. V práci školních psychologů je důležitá spolupráce s dalšími odborníky, proto podporujeme také diskusi a sdílení zajímavých informací a nápadů, jak rozvíjet ve škole dobré vztahy a radost z poznávání. 

 

ŠKOLA POROZUMĚNÍ A SDÍLENÍ je oficiálně zapsaným spolkem, jehož účelem je především:

 

  1. organizování vzdělávacích aktivit pro školní psychology a další poradenské pracovníky ve školství
  2. primární prevence - podpora implementace programu Druhý krok a dalších preventivních programů
  3. výzkumné aktivity - podílí se na organizování výzkumu efektivity programu Druhý krok 

 

Stanovy spolku naleznete na přiloženém odkazu:

stanovy ŠPAS.pdf

 

Storno podmínky k pořádaným akcím:

Storno podmínky.pdf