Jdi na obsah Jdi na menu

Lidé

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.: Odborná asistentka na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovala v oblasti manželského a dětského poradenství (Manželská a předmanželská poradna v Ostravě 1983 - 1984, Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov a Přerov 1986 - 1990), od roku 1991 poradenství pro děti a mládež s mentálním postižením a jejich rodiny (vedoucí SPC při ÚSP Klíč Olomouc). V letech 1994 - 2000 privátní poradenská psycholožka, lektorka vzdělávacích programů z oblasti školního a sociálního poradenství, spoluzakladatelka občanského sdružení SPOLU (podpora integrace dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením). V období 2001 - 2003 místní expert česko-britského projektu na podporu MPSV při reformě sociálních služeb (Modul 2 - testování standardů kvality), v letech 2006 - 2013 metodička školních psychologů projektu VIP realizovaného s podporou evropských fondů. Od roku 1998 zaměstnána jako odborná asistentka FF UP v Olomouci - obor pedagogická a školní psychologie, pedagogicko-psychologické poradenství, poradenská a lektorská činnost v oblasti školské a sociální problematiky. 

 

PhDr. Kateřina Lerchová, Ph.D.: vystudovala obor historie, který absolvovala v roce 1998. V letech 2001 - 2014 působila na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého jako odborný asistent. V roce 2001 jí byl udělen titul Ph.D. v historických vědách. Následně vystudovala jednooborovou magisterskou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kterou absolvovala v roce 2009. Již během studia se zabývala novými metodami vzdělávání. Svou diplomovou práci věnovala tématu "Elkoninova metoda fonematického uvědomování u dětí předškolního věku". Je absolventkou montessori kurzů, kurz "Respektovat a být respektován" a stála při vzniku první Montessori školy v Horce nad Moravou. Od roku 2013 je předsedkyní občanského sdružení Montessori škola a rodina.  Působila jako dobrovolník v centru pro ranou péči v Olomouci. V současné době působí jako školní psycholožka na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku. Aktivně se věnuje podpoře kvalitního vzdělávání v oblasti alternativního čškolství. Je frekventantkou třetího ročníku psychoterapeutického a osobnostního výcviku integrované psychoterapie v Jeseníku vedeného MuDr. Janem Kubánkem. 

 

Bc. Kateřina Palová: Studentka navazujícího magisterského studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, absolventka bakalářského studia psychologie na téže katedře v roce 2014, v současné době pomocná vědecká síla v oblasti pedagogické psychologie. Praxe a dobrovolnická činnost v neziskových organizacích zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže (Duha, Galénův nadační fond, Hnutí žebřík, Česká asociace studentů psychologie, JAN - Jdeme autistům naproti). Lektorská činnost v oblasti vzdělávání volnočasových vedoucích pro jejich práci s dětmi a mládeží (Duha, Celostátní vzájemné výměny zkušeností), workshopy o psychologii pro studenty středních škol (v rámci České asociace studentů psychologie), adaptační kurzy pro studenty prvních ročníků středních škol (Hnutí žebřík). Zkušenost s projektovým řízením v rámci České asociace studentů psychologie.  současnosti účastníkem HEPY Academy - projektu pro udržitelný rozvoj v oblasti práce s dětmi a mládeží v Srbsku a České republice. Získané certifikáty: Krizová intervence, Zdravotník zotavovacích akcí, Hlavní vedoucí dětských táborů. 

 

bratislava---koncene-vyskolene.jpg