Jdi na obsah Jdi na menu

Výcvik pro používání programu

>> V tuto chvíli pro Vás připravujeme nabídku dalších termínů. V případě, že máte o kurz zájem, kontaktujte nás na emailové adrese našeho spolku: spolekspas@gmail.com, případně sledujte tyto webové stránky. Děkujeme za pochopení. <<

 

Hlavní cíl tohoto vzdělávacího programu je získat profesní kompetence potřebné při používání učební metody výchovně-preventivního programu Druhý krok zaměřeného na podporu sociálního a emocionálního vývoje u dětí v předškolním a raně školním věku.

 

Specifické cíle:

  • Umět uplatňovat teoretické a praktické poznatky o sociálně-emocionálním učení, prevenci násilí a rozvoji multikulturní tolerance u žáků v edukačním procesu MŠ a ZŠ a dalších školských zařízeních.
  • Umět řídit proces primární prevence a rané intervence proti násilí ve školách a školských zařízeních.
  • Uměti si připravit, modifikovat a řídit preventivní, diagnostickou a intervenční práci ve škole nebo ve školském zařízení v souvislosti s uplatňováním učební pomůcky a výchovně-preventivního programu Druhý krok.
  • Umět vytvořit plán a program na rozvoj psychologických aspektů edukačního procesu ve škole a ve školském zařízení s důrazem na mentální zdraví žáků. 

 

Tento kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po úspěšném ukončení kurzu a následné supervize obdrží absolventi osvědčení o jeho absolvování. 

 

Kurz je po domluvě možné uspořádat přímo ve vašem městě při minimálním počtu 10 účastníků. V případě vašeho zájmu napište na emailovou adresu spolekspas@gmail.com. 

 

Výcvik realizuje OZ PROFKREATIS plus ve spolupráci se spolkem Škola porozumění a sdílení. 

training.jpg