Jdi na obsah Jdi na menu

Představení programu

DRUHÝ KROK je preventivní program zaměřený na sociálně-emocionální rozvoj dětí v mateřských školách a na 1. stupni základních škol. V rámci programu se děti prostřednictvím vyškolených pedagogů a psychologů učí být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv.

Preventivní program DRUHÝ KROK nabízí řešení existujících problémů na školách, kde v poslední době postupně narůstá agresivita, šikanování, útoky na spolužáky i učitele a intolerance vůči odlišnostem. Součástí výukových materiálů programu jsou velkoplošné fotografie znázorňující situace z každodenního života dětí a metodické instrukce pro učitele.

 

Základní cíle programu:

  1. Rozvíjet empatii u dětí. Pochopit svoje emoce a umět o nich mluvit je u dětí prvním krokem k pochopení pocitů druhých lidí a vcítění se do jejich situace.
  2. Snížit agresi a agresivitu na školách. Šikanování mezi spolužáky či útoky na učitele se v současnosti stávají téměř běžnou součástí života našich dětí. Tomuto negativnímu trendu se snažíme zabránit právě systematickou prací s dětmi, jejich emocemi, sociálními kompetencemi a morálně správným řešením problémových situací.
  3. Zvýšit toleranci k odlišnostem ve školách. Intolerance mezi žáky postupně narůstá. Prvotní příznaky lze pozorovat už na prvním stupni ZŠ, proto je potřebné začít pracovat s dětmi o hodně dříve, rozvíjet už v předškolním a mladším školním věku jejich toleranci k fyzickým, psychickým i sociálním odlišnostem.
  4. Zlepšit spolupráci školy a rodiny. Současnou úlohou učitele není jen vzdělávání dětí, ale i jejich výchova. Stanovení pravidel spolupráce se žáky, ale i s jejich rodiči a spolupodílení se na práci s tímto programem má vliv na život dětí ve třídě i mimo školní lavice.
  5. Prevence. Čím dříve začneme s dětmi pracovat, tím dříve usměrníme negativní chování na školách a podpoříme zdravý rozvoj jejich osobnosti.

 

Tento preventivní program, který v originále nese název SECOND STEP a jehož tvůrcem je společnost Committee for Children, je běžnou součástí vyučování mateřských a základních škol v mnohých krajinách světa, jako například ve Finsku, Německu, Dánsku, Norsku, Švédsku, Velké Británii, Rakousku, Islandu, Lotyšsku, Kanadě, USA, Japonsku či Austrálii.

 

Na Slovensku a v České republice se program dostal do škol díky sdružení OZ PROFKREATIS plus, které je držitelem licence pro Českou a Slovenskou republiku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenské republiky doporučuje využívat preventivní program Druhý krok jako učební pomůcku v rámci předmětu Etická výchova na prvním stupni základních škol, ale i mimo vyučování a při práci školních psychologů. V současnosti je do projektu DRUHÝ KROK zapojeno už 154 slovenských základních škol.

 

OZ PROFKREATIS plus zajišťuje od roku 2015 vzdělávání v České republice a to ve spolupráci s olomouckým spolkem Škola porozumění a sdílení. Kurzy již prošlo více než 150 pedagogů a odborných zaměstnanců. 

 

 

Na tomto odkaze najdete představení programu DRUHÝ KROK na Konferenci Moc emocí v Praze: http://slideslive.com/38893340/proc-se-vztekas-socialneemocionalni-uceni-a-jeho-vyznam-v-ramci-zakladniho-vzdelavani