Jdi na obsah Jdi na menu

Sociálně-emocionální učení

6. 4. 2015

Ze všech stran neustále slyšíme, že dnešní děti jsou zlé, agresivní a nevychované. Dokládají to i tyto čtyři věty: „Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“ Tipli byste si, kdo to řekl? Je to až k nevíře, ale autorem tohoto výroku je samotný Sókratés. Možná tedy spíše než o skutečnou změnu jde jen o přirozenou tendenci každé generace vytyčit se proti generaci mladší. Těžko tedy říct, zda je dnešní situace horší. To, že se mezi dětmi vyskytuje agresivní chování, je ovšem nepopiratelné.

 

Co s tím tedy můžeme dělat? Jedním z mnoha způsobů práce s agresivitou a impulzivitou dětí je sociálně-emocionální učení (dále SEL). Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning pracuje s následujícím modelem:

 

screenshot-2015-04-06-16.26.09.jpg

SEL je tedy zaměřeno na osvojování si pěti základních sociálně-emocionálních kompetencí:

 

Self-Awareness/sebeuvědomování, které zahrnuje schopnost rozpoznat vlastní emoce a uvědomování si jejich vlivu na své chování.

Self-Management/Seberegulace souvisí se schopností ovládat vlastní emoce, myšlenky a chování.

Social-Awareness/sociální vědomí, kam spadá empatie, porozumění sociálním a etickým normám, uvědomování si sociálních vlivů a sociální opory.

Responsible decision making/morální jednání, kam patří schopnost provádět konstruktivní a respektující rozhodnutí.

Relationship skills/vztahové dovednosti, jež se týkají toho, jakým způsobem komunikujeme s a reagujeme na druhé lidi. 

 

 

 

Zdroje:

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning: http://www.casel.org